Amerongen Acupunctuur | de Praktijk

Mijn praktijk,

In mijn praktijk werk ik zowel met de traditionele behandelmethoden, zoals acupunctuur, kruidentherapie, moxa-, cupping- en tuïna- behandeling, als met moderne vormen van acupunctuur zoals de sport-acupunctuur, elektro-acupunctuur en dry needling.


Acupuncturist & Fysiotherapeut

Esther van Amerongen is sinds 1992 fysiotherapeut en sinds 1998 acupuncturist. Esther woont in Breda, is getrouwd en moeder van een zoon en dochter.

Opleiding Locatie Afgestudeerd in
Fysiotherapie Breda 1992
Acupunctuur Anglodutch Institute for Oriental Medicine, Amsterdam 1998
Chinese Kruiden Geneeskunde Anglodutch Insitute for Oriental Medicine, Amsterdam 1999
Chinese Voedings- Opleidingsinstituut voor Traditionele Chinese Geneeswijzenleer Antwerpen 2003

Nascholings
cursussen Acupunctuur

Cursus Docent
R.S.I. / Lage rugklachten T. Petzold
Burn Out syndrome M. Pfeiffer
Gynaecologie G. Maciocia
Menstruatieklachten Y. Schroen
Fertility congress London Dermatology M.Al Khafaji
Auriculo-acupunctuur O.T.C.G. Antwerpen
Een brug tussen reguliere en alternatieve geneeskunde A. Marlisa
Farmacologie en Farmacognosie N.V.F.
Balance method Dr. Richard Tan
Sport-acupunctuur en pijnbehandeling Whitfield Reeves
Dry Needling H. van Male
Gezichtsklachten/haaruitval/huidproblemen Sun Peilin

Nascholings
cursussen Fysiotherapie

Cursus
Medical Taping
Graded Activity
Motivational Interviewing
Perifeer Arterieel Vaatlijden (lid claudicationet)
Dry Needling
Neurorevalidatie

Nederlandse vereniging voor Acupunctuur

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) is een beroepsvereniging voor acupuncturisten en acupunctuur-studenten in Nederland. Zij is opgericht in 1977.

De NVA heeft als uitgangspunt dat een gedegen opleiding in de energetische fysiologie van het meridiaanstelsel, de specifieke ziekteleer ervan, alsmede een klinische training in de techniek van de acupunctuur, een voorwaarde moet zijn voor het beoefenen van acupunctuur.

De NVA stelt als organisatie onafhankelijk van opleidingsinstituten, en erkent alleen acupunctuuropleidingen die aan bovengenoemde eisen kunnen voldoen. Zij laat dan ook alleen diegenen toe, die een westerse medische scholing hebben gevolgd op minimaal h.b.o.-nivo en een door de NVA-erkende acupunctuuropleiding met succes hebben afgerond. Voorts verplicht zij haar leden tot het volgen van jaarlijkse nascholingsdagen.

De NVA staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Binnen de NVA worden gedragsregels betreffende ethiek gehanteerd en de vereniging stelt eisen aan haar leden inzake steriliteit en hygiëne tijdens de behandeling.

Voor meer informatie verwijs ik u naar www.acupunctuur.nl

Tarieven & Vergoedingen

Behandelconsult

Een eerste acupunctuurconsult van 60 minuten kost €85,-

Vervolgconsulten acupunctuur van 30 tot 45 minuten kosten €58,-


Een eerste kruidenconsult van 45 minuten kost €58,-

Vervolg kruidenconsulten van 20 minuten kosten €25,-

Mogelijkheden tot betaling

U kunt contant betalen of via mijn pinautomaat. Pinnen heeft de voorkeur.

U ontvangt een nota na elk consult, of u kunt deze per mail ontvangen. Deze nota kunt u daarna indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding acupunctuur behandeling

Door mijn persoonlijke lidmaatschap bij de NVA vergoeden vrijwel alle zorgverzekeraars de behandelingen met acupunctuur geheel of gedeeltelijk. Acupunctuur valt onder de aanvullende verzekering en een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

Terug naar boven.

Maak een afspraak

Maak een afspraak voor een behandeling.